Zasadi stablo, ne budi panj!

Prva i vodeća Udruga
za organiziranje kampanji sadnje stabala

u Republici Hrvatskoj

Do početka kampanje sadnje stabala 2022.g. ostalo je:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ZASAĐENOG SADNOG MATERIJALA

ZADOVOLJNIH RAZNOVRSNIH SUDIONIKA

GODINE DJELOVANJA

Prijava proizvođača sadnog materijala

Otvoren je obrazac za komunikaciju sa uzgajivačima/prodavačima sadnog materijala. Molimo sve zainteresirane za partnersku nabavu sadnog materijala da nam se obrate putem obrasca, ili samo skeniraju QR kod za daljnje ispunjavanje informacija.

Prijavni obrazac za uzgajivače je otvoren tokom cijele godine.