Dokumenti

 

Izvješća i dokumenti udruge

Dopis sponzori i partneri

Udruga „Zasadi stablo, ne budi panj!” provodi uspješnu kontinuiranu kampanju sadnje stabala u Republici Hrvatskoj na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Provedbu projekta na nacionalnoj razini sponzoriraju FINA i SBERBANK.

Prirodni ekosustavi ključni su za održavanje napretka čovjeka posebno sada kada se zbog posljedica klimatskih promjena svijet zagrijava, a čak 65% potpisnika Pariškog sporazuma obvezalo se upravo na obnovu ili očuvanje ekosustava, no mnogi nisu teoriju pretvorili u praksu. Europa u nacionalnim strategijama nagovještava provođenje zelene fiskalizirane politike, odnosno ulaganje resursa u ekološke primjere dobre prakse kako bi se ispunili globalni ciljevi Zelenog plana EU, poduzimati će se mjere i provoditi planovi razvoja u više prioritetnih područja, koji će pomoći u tranziciji na niskougljični razvoj, te u zaštiti okoliša i smanjivanju rizika od klimatskih promjena.

Fina logo za dokumente
Sberbank logo za dokumente

Na ovakvim ekološkim projektima bi se trebalo raditi više kako bi se dosegao puni kapacitet konačnog plana, uključujući građanski sektor, sektor lokalnih i regionalnih samouprava te poslovni sektor. Pri tome spomenuti sektori, imati će mogućnosti potvrditi svoje društveno i ekološko odgovorno poslovanje te istovremeno dati svoj doprinos u realizaciji strategija. Osim nekih lokalnih i regionalnih samouprava u Republici Hrvatskoj, FINA i SBERBANK-a su najviše prepoznale uspješnost projekta te će kroz oblik sponzoriranja istog pomoći u ispunjavanju cilja koji je u ovom projektu određen kao kolektivna sadnja stabala. Sredstva će se namijeniti za osiguranje sadnog materijala za sve prijavljene odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj.

Osim financiranja projekta, svjesni potrebe za djelovanjem i ekološki orijentirani djelatnici i upravitelji FINA-e i SBERBANK-e osobno su sudjelovati u sadnjama diljem Hrvatske po dogovoru sa nadležnom podružnicom Udruge, te su na taj način potaknuli svoje djelatnike na sudjelovanje u aktivnostima koje su usmjerene na očuvanje okoliša i doprinosa u borbi sa postojećim i nadolazećim klimatskim promjenama. Ulaganjem u projekt kolektivne kampanje sadnje stabala podižu ekološku svijest među svojim zaposlenicima te široj zajednici, potvrđuju društveno ekološko odgovorno poslovanje, te na taj način potpomažu u realizaciji strategija ublažavanja posljedica klimatskih promjena prema EU standardima. Društveno odgovorno poslovanje je koncept u kojem poslovni subjekt te sama zajednica odlučuju na dobrovoljnoj osnovi doprinositi boljem društvu i čišćem okolišu, u interakciji s ostalim dionicima.

Projekt je po prvi puta realiziran 2019. godine kao građanska inicijativa te je ubrzo poprimio ozbiljan identitet, te je prošle godine osnovana istoimena Udruga „Zasadi stablo, ne budi panj!“. Osim što je kampanja posebna po tome što se provodi na državnoj razini, te što uključuje međusektorsku suradnju i edukativne svrhe kako bi dionici stekli znanja i vještine, sve zasađene lokacije će se i digitalno prikazati. Sva zasađena područja u RH će se digitalno kartografski vizualizirati na sljedećem linku: https://panj.crogis.hr/. U svrhu što transparentnijeg i javnosti pristupačnijeg uvida u rezultate, u suradnji s CROGIS-om- Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama, uspostavljena je webGIS aplikacija s ciljem unosa pravovaljanih informacija o svakom zasađenom lokalitetu (geografski smještaj, naziv lokacije, sudionici, vrsta i broj zasađenih sadnica).

Prepoznata je važnost digitalne komunikacije u projektu ovakvih razmjera, sukladno tome strateški partner Arbona, digitalna agencija realizira digitalnu stranu kampanje. Dvosmjerna komunikacija dionika i pristupačnost putem digitalnih kanala preduvjet je za ravnopravno sudjelovanje svih dionika u aktivnoj ulozi u projektu i doprinosu kampanje. Budući da je digitalna transformacija uvelike olakšala komunikaciju, iskorišten je potencijal suvremene digitalizacije, a sama podrška menadžmenta ključan je preduvjet za uspješnu provedbu projekta.

Dokumenti

Izvješća

Strateški partneri

Projekti i kampanje

Trenutno

Završeno

EduTree platforma

Zasadi stablo,
ne budi panj!

OIB: 75737555548

Matični broj: 5324572

IBAN: HR5824020061100999327

Copyrights © 2021. Zasadi stablo, ne budi panj!