Kome i u kojem obliku prijaviti problem u okolišu?

8. srpnja 2022.

„Želim da ukažem na problem sve češćeg penjanja automobila po trotoarima preko zelene površine koja zapravo nisu parkirna mjesta, a biljni pokrov je uništen!“

„Primijetio/la sam golosiječu velikih šumskih površina, zabrinut/a sam za stabilnost ekosustava i potencijalnog izvoza drvne mase.“

„U ulici xy posječeno je 50-ak stabala. Kakav zdravstveni problem je bio sa stablima, tko vrši zdravstvenu analizu i nadzor radova?“

„Na lokaciji xy nezakonito je odbačen otpad koji utječe na floru, faunu, bio raznolikost i zdravlje građana.“

„Na obali/uvali xy zatekli smo bespravnu gradnju koja uništava pomorsko dobro.“

“Zatekao sam izljevanje opasnih tekućina po tlo, što mogu učiniti da se isto ne ponovi i da odgovorne osobe budu sankcionirane?”

Voda, tlo, zrak, otpad, promet, šume, eksploatacija prirodnih dobara,.. sve navedene stavke kojima se narušava normalan i neometan prirodan proces prije ili poslije ostaviti će trajne posljedice na nas (i naše generacije). Do zagađenja okoliša dolazi kada okoliš više ne može sam obraditi i neutralizirati štetne nusprodukte ljudskog djelovanja. Onečišćenje s jedne strane nastaje, jer priroda ne zna kako razgraditi neprirodne elemente (antropogene zagađivače koji nisu njen nusprodukt), dok s druge strane, zbog nedovoljno znanja ljudi kako te zagađivače razgraditi, ili neutralizirati svoje štetno djelovanje. Proces razgradnje/obnove može trajati dugi niz godina, a može potrajati i nekoliko tisuća godina. Sa obzirom na dugi proces samo-revitalizacije, preostaje nam educirati se (!) i početi živjeti u skladu sa prirodom.

Mnogi od nas ni ne znaju kojoj službi ili instituciji se moramo javiti da bismo dobili odgovor na takva pitanja i ostvarili svoja prava te zaštitili okoliš.  Svaki građanin RH može zatražiti informaciju ili prijaviti problem u okolišu! Na stranicama Mreže Zelenih telefona Hrvatske objavljen je kratki vodič kroz nadležne službe po kategorijama. Stoga ako Vas muči tko što radi i tko vam može pomoći, predlažemo da proučite ovaj tekst i druge korisne kontakte. Želimo potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode, lokalne uprave na suradnju, a nadležne institucije na učinkovito rješavanje problema u okolišu.

Zagađenje okoline uzrokuje velike smetnje, ne samo ljudima nego i životinjama, dovodeći mnoge životinjske i biljne vrste do izumiranja. Kako priroda zagađenja okoliša prelazi granice gradova i zemalja diljem svijeta, zagađenje je znatno teže kontrolirati i smanjiti. Sve na našoj planeti međusobno je povezano, i dok nas priroda opskrbljuje vrijednim resursima koje ne poštujemo i bez kojih ne bi mogli postojati, mi svi ovisimo o našem međusobnom djelovanju te načinu na koji postupamo prema prirodnim resursima. Od osobne je važnosti zaštita okoliša i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem, sprečavanje onečišćenja okoliša, jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera.

Kad je u pitanju onečišćenje tla, u nastavku se navode samo neki općeniti primjeri:

  • prekomjerna upotreba umjetnih gnojiva i pesticida (pesticidi zemljištu štete ili koriste?), kiseljenje zemljišta, spaljivanje biljnih ostataka, neadekvatno odlaganje otpada, krčenjem šuma uništava se površinski humusni sloj i kompletna komunikacijska te hranidbena mreža izgrađenih kanalića mikroorganizama, …

Preventivno gledano, dugoročno ostaje najučinkovitiji i najjeftiniji način za osiguranje zdravog okoliša, od čišće vode i zraka do očuvanja zelenih površina-usmjeriti javnost na sprečavanje i smanjenje onečišćenja.  Svaka poruka usmjerena na sprječavanje onečišćenja, do boljeg recikliranja, gospodarenja otpadom, plodoreda, precizne poljoprivrede i smanjene upotrebe pesticida i gnojiva, te na pružanje potpore nadležnim tijelima u provođenju učinkovitih mjera pridonijet će smanjenju pritisaka na te vitalne ekosustave. Pridonijeti možemo i prijavom nadležnim institucijama ili inspektoratu, ako ništa drugo potaknuti iste na provođenje ionako zakonom propisanih mjera!

Na koje adrese se možemo obratiti?

građevinska inspekcija, komunalni redar, urbanistička inspekcija, zavod za zaštitu spomenika kulture, Ministarstvo kulture – uprava za zaštitu prirode, policija, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, sanitarna i zdravstvena inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, ovlaštena reciklažna dvorišta i poduzeća, poduzeća za održavanje javnih zelenih površina, Gradski odjeli za zelenila, poljoprivredna inspekcija, vodopravna inspekcija, vodočuvari, šumari/lugari, šumarska inspekcija, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, rudarska inspekcija, veterinarska inspekcija…

Što možete učiniti ukoliko ste primijetili nezakonite radnje koje jesu ili će utjecati na prirodna dobra i resurse?
  1. Prikupiti podatke o kršitelju, zabilježiti radnju, definirati lokaciju, pripremiti opis,
    2. Obavijestiti policiju i komunalnog redara o događaju,
    3. Obavijestiti nadležan inspektorat.
Adresari nadležnih službi u zaštiti okoliša i prirode po županijama

Zatražiti informaciju ili pomoć možete i na broj 072 123 456. Aktivisti i volonteri Mreže zelenih telefona Hrvatske zajedno sa građanima pristupaju rješavanju problema, u suradnji s nadležnim institucijama, te zatim nadziru njihovo rješavanje. Do sada je na Mrežu prijavljeno oko 35.000 slučajeva, što pokazuje da se građani svjesno odnose prema okolišu i da su prepoznali kvalitetu rada ZT-a koja se očituje u ispunjavanju očekivanja građana. Njihovo istraživanje je pokazalo da je 49 % slučajeva uspješno riješeno!

Podnošenje prijave

Podatci o prijavitelju:  xy

Ime i prezime podnositelja prijave: (prijavu možete podnijeti i anonimnim putem)  xy

E-mail adresa podnositelja prijave: (ukoliko želite dobivati daljnje informacije o slučaju/rezultatima, neki inspektorati ne obavještavaju o ishodu procesa, npr. građevinski inspektorat).  xy

Adresa stanovanja podnositelja prijave:  xy

Područni ured: (upišete naziv grada, mjesto)  xy

Podatci o prijavljenom subjektu/instituciji/izvođaču:  xy

Prijavljeni subjekt/osoba: (upišite naziv, adresu, OIB, što više podataka kako biste olakšali identifikaciju počinitelja)  xy

Opis prijave: (u prijavi pokušajte navesti sve probleme na koje ste naišli, kako oni utječu na okoliš i društvo, ukoliko ste u mogućnosti priložite dodatne privitke koji jasnije prikazuju problem, nije na odmet proučiti određen zakon poveznog problema, te ukazati na uredbe i članke. Poslužite se sustavom. Ionako je ovdje u korist društva i okoliša (zar ne?). Također dajte si vremena i napišite detaljan motivacijski dopis čitatelju/primatelju prijave koji poziva na učestalije, efikasnije te funkcionalnije poduzimanje mjera.

Autor: Mateja-Angelina Kramar

Pročitajte također i…