Kontaktirajte nas

 

Kontakt udruge

Možete nam se javiti direktno na e-poštu, pozivom na broj ili preko aplikacije Whats app.

Radno vrijeme

08:00 – 16:00

OFC stranica na FB

Adresar svih naših podružnica po županijama i email kontakti naših predstavnika

U tablici ispod nalazi se email adresar po županijama, te poveznice na Facebook stranice svih županija.

ŽupanijaEmailFB Grupe
Bjelovarsko-bilogorska županijabjelovarskobilogorska@zasadistablonebudipanj.hrBjelovarsko-bilogorska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Brodsko-posavska županijabrodskoposavska@zasadistablonebudipanj.hrBrodsko-posavska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Dubrovačko-neretvanska županijadubrovackoneretvanska@zasadistablonebudipanj.hrDubrovačko-neretvanska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Istarska županijaistarska@zasadistablonebudipanj.hrIstarska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Karlovačka županijakarlovacka@zasadistablonebudipanj.hrKarlovačka "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Koprivničko-križevačka županijakoprivnickokrizevacka@zasadistablonebudipanj.hrKoprivničko-križevačka "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Krapinsko-zagorska županijakrapinskozagorska@zasadistablonebudipanj.hrKrapinsko-zagorska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Ličko-senjska županijalickosenjska@zasadistablonebudipanj.hrLičko-senjska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Međimurska županijamedimurska@zasadistablonebudipanj.hrMeđimurska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Osječko-baranjska županijaosjeckobaranjska@zasadistablonebudipanj.hrOsječko-baranjska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Požeško-slavonska županijapozeskoslavonska@zasadistablonebudipanj.hrPožeško-slavonska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Primorsko-goranska županijaprimorskogoranska@zasadistablonebudipanj.hrPrimorsko-goranska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Sisačko-moslavačka županijasisackomoslavacka@zasadistablonebudipanj.hrSisačko-moslavačka "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Splitsko-dalmatinska županijasplitskodalmatinska@zasadistablonebudipanj.hrSplitsko-dalmatinska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Varaždinska županijavarazdinska@zasadistablonebudipanj.hrVaraždinska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Virovitičko-podravska županijavirovitickopodravska@zasadistablonebudipanj.hrVirovitičko-podravska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Vukovarsko-srijemska županijavukovarskosrijemska@zasadistablonebudipanj.hrVukovarsko-srijemska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Zadarska županijazadarska@zasadistablonebudipanj.hrZadarska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Zagrebačka županijazagrebacka@zasadistablonebudipanj.hrZagrebačka "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Zagrebačka županijazagrebackazupanija@zasadistablonebudipanj.hrZagrebačka "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Šibensko-kninska županijasibenskokninska@zasadistablonebudipanj.hrŠibensko-kninska "Zasadi stablo, ne budi panj!"
Grad Zagrebgradzagreb@zasadistablonebudipanj.hrGrad Zagreb "Zasadi stablo, ne budi panj!"

Copyrights © 2021. Zasadi stablo, ne budi panj!