Logo

 

0DREZATI DRVO – PET MINUTA, RASTI – STOTINU GODINA

U nastavku pogledajte stari i novi logotip Udruge.

Pogledajte logotipe

Stari logo

Stari logotip udruge Zasadi drvo, ne budi panj.

Stari logo Udruge “Zasadi drvo, ne budi panj!”

Novi logo

Na slici se nalazi novi logo Udruge.

Novi logo Udruge “Zasadi stablo, ne budi panj!”

Strateški partneri

Šuma je najveći dar koje ima čovječanstvo

- Gaj Plinije Sekund -

Kontaktirajte nas

Projekti i kampanje

Trenutno

Završeno

EduTree platforma

Zasadi stablo,
ne budi panj!

OIB: 75737555548

Matični broj: 5324572

IBAN: HR5824020061100999327

Copyrights © 2021. Zasadi stablo, ne budi panj!