Logo

 

Šuma se otvara samo onima koji znaju osjetiti

srodnu pažnju prema svojim stvorenjima.

*Mihail Prišvain

Promijenili smo naš vizualni brend, naučili smo da je stablo puno više od drva.

Drvo je tek ogrjevna masa ili građevinski materijal, dok je stablo živuće i povezano je sa svima nama.

Pogledajte logotipe

Prijašnji vizual

Stari logotip udruge Zasadi drvo, ne budi panj.

Stari logo građanske inicijative “Zasadi drvo, ne budi panj!”

Sadašnji vizual

Na slici se nalazi novi logo Udruge.

Novi logo Udruge “Zasadi stablo, ne budi panj!”