O nama

 

Činimo svijet boljim za sve nas

Doniraj

Pridruži se

Na slici je šumski put i sunce koje prolazi kroz lišće.
Slika ispred Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Naši počeci i razvoj

Započeli smo kao građanska inicijativa 2019. godine kako bi sudionici u svojim mjestima diljem Hrvatske zasadili što više stabala te ozelenili svoje životne i radne sredine. Inicijativa je pokrenuta s idejom da svatko može zasaditi stablo i tako pridonijeti u borbi protiv klimatskih promjena. Inicijativu je preko Facebook grupe pokrenula Mateja-Anđelina Kramar.

U kratkom roku u svakoj od 20 županija u Republici Hrvatskoj i u Gradu Zagrebu uspostavljene su organizacijske jedinice čiji je zadatak bio koordiniranje sa suradnicima i volonterima na nižim (lokalnim) razinama koordinacijskih aktivnosti. Na taj način pokrivenosti cijele Hrvatske pridružili se su mnogobrojni zainteresirani sudionici i ubrzo se okupilo oko 20.000+ članova, čiji broj neprestano raste.

U svrhu što transparentnijeg i javnosti pristupačnijeg uvida u rezultate građanske inicijative, u suradnji s udrugom Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama (CROGIS), uspostavljena je webGIS aplikacija s ciljem unosa pravovaljanih informacija o svakom zasađenom lokalitetu (geografski smještaj, naziv lokacije, glavni sudionici, vrsta i broj zasađenih sadnica).

Građanska inicijativa iskoračila je ubrzo iz virtualnog u stvarni prostor. Priključile su se mnoge institucije, ustanove, prije svega odgojno-obrazovne, želju za sudjelovanjem iskazali su mnogi gradovi, općine i županije, privatna i javna poduzeća, udruge građana i neudruženi građani. Organizirane su i edukacije diljem Hrvatske na temu kakva je stabla preporučljivo i gdje najbolje saditi, po rasadnicima su se tražile sadnice, mediji su bili vrlo zainteresirani za prijenos glasa građanske inicijative.

Kartografska aplikacija

Osim mogućnosti pregleda i pretrage lokacija prema odabranim parametrima (naziv lokacije, nositelj aktivnosti, županija), kartografska aplikacija pruža svim dionicima provedbe inicijative i ostalim građanima mogućnost dijeljenja kartografskih sadržaja putem društvenih mreža i preuzimanja isječaka karte u PDF obliku. Kartografska vizualizacija dostupna je na sljedećem linku:
panj.crogis.hr
Uslijed pretežito vremenskih i tehničkih ograničenja pojedine akcije sadnje 2019. g. diljem Republike Hrvatske nisu unešeni. Sukladno tome, zbirni podaci i ukupan opseg inicijative nisu u potpunosti zabilježeni.

Logo kartografske aplikacije.
Broj 650 predstavlja broj raznovrsnih dionika na inicijativi.
Transparentna zastava u obliku Hrvatske.

U inicijativi je ukupno sudjelovalo oko 600 obrazovnih ustanova, 200 gradova i općina, te oko 650 raznovrsnih dionika.

Ministarstva, rasadnici, državne institucije, veleposlanici država, odgojno obrazovne ustanove, tvrtke, udruge, planinarska društva, domovi umirovljenika, obiteljska gospodarstva, razni klubovi poput boksačkih i nogometnih, nacionalni parkovi, akvariji, hoteli, autokampovi, centri kulture, dobrovoljna vatrogasna društva, dječje igraonice, obrti za čuvanje djece, župni uredi, mjesni odbori, kulturno-umjetnička društva, domovi zdravlja, centri za nestalu djecu, utočišta za žene, utočišta za beskućnike, volonterski centri, lovačka društva, bolnice, poduzeća, gradske knjižnice, telekomunikacijski operateri i dr.

Lokacije na kojima se najviše sadilo bila su zemljišta u vlasništvu (ili neposrednoj blizini) odgojno-obrazovnih ustanova te privatne parcele. Velik broj sadnica zasađen je na javnim površinama: zemljišta pod upravom Hrvatskih šuma d.d., nacionalni parkovi, parkovi prirode, zemljišta gradskih i lokalnih samouprava, na prometnim obilaznicama, igralištima za djecu, igralištima za pse, planinarskim i biciklističkim stazama, šetnicama, trgovima, zemljištima u krugu crkvenih objekata, oko sportskih objekata, okolišima groblja, stambenih zgrada, ribnjaka, jezera, u krugu tvornica, tvrtki, bolnica kao i na površinama u neposrednoj blizini spomen ploča, hotela, autokampova i dr.

Uspjeh ove građanske inicijative (stari logo desno), osim činjenice da je provedena na nacionalnoj razini, jedinstven je po tome što su sve prostorne aktivnosti (sadnje) javno i transparentno iskazane kroz webGIS kartografsku aplikaciju. Geovizualizacija zasađenih lokacija primarno ima za cilj informirati širu javnost o opsegu i rezultatima građanske inicijative te ukazati na vjerodostojnost i točnost iznesenih podataka.

Na slici je prikazan stari logo građanske inicijative.

Udruga danas

Danom 05. rujna 2020. na osnivačkoj skupštini u Zagrebu donijeli smo jednoglasnu odluku o osnivanju udruge za zaštitu okoliša “Zasadi stablo, ne budi panj!”
Osnivači udruge su Mateja Anđelina Kramar u svojstvu predsjednice Udruge, Damir Drvodelić u svojstvu dopredsjednika te Jelena Sambolec u svojstvu potpredsjednice Udruge.
Na osnivačkoj skupštini usvojen je Status Udruge te zahtjev za upis u registar Udruga Republike Hrvatske.
Uvjereni smo da će ta odluka doprinjeti ozelenjavanju naših životnih i radnih sredina, te da ćemo građane potaknuti na veću socijalnu uključenost u provedbi ekoloških projekata. Želimo svojim djelovanjem doprinjeti zaštiti okoliša, kreiranju pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog djelovanja po okoliš i šume.

Na slici su 3 osobe ispred Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Na slici se nalazi majica udruge Zasadi stablo, ne budi panj!

Sjedište udruge je u gradu Varaždinu

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske i van granica Republike Hrvatske, također je u svojem djelovanju nestranačka i neovisna.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima:

 • zaštita okoliša i prirode
 • održivi razvoj
 • međunarodna suradnja

Ciljevi udruge

 • organiziranje kolektivnih sadnja stabala, na lokalnoj županijskoj i nacionalnoj razini u dogovoru s nadležnim institucijama
 • stvaranje simbioze građana, institucija i struke s ciljem realiziranja projekta zajedničkim snagama
 • poticanje na sadnju autohtonih sorti svih biljnih vrsta, očuvanje genofonda, njihova razmjena
 • zadovoljavanje potrebe za edukacijama kako bi se umanjio rizik nepotpunog shvaćanja ekoloških problema
 • poticanje na sadnju povrtnjaka i voćnjaka po principima održivog razvoja, na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova koje su u njihovoj ingerenciji
 • stvaranje promjene kod širokog kruga ljudi (stvaranje kritične mase-pojedinačni doprinosi, sinergijski učinak)
 • kreiranje pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog ponašanja u okolišu

Ciljevi skupine Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena

 • djeca – opća populacija
 • građani – opća populacija
 • mali i srednji poduzetnici i obrtnici
 • mlađi – opća populacija
 • obitelji
 • odgojno – obrazovne ustanove
 • regionalna ili lokalna samouprava
 • ruralno stanovništvo
 • tijela državne uprave
 • učenici
 • udruge i građanske inicijative
 • volonteri

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

 • organiziranje kolektivnih sadnja stabala, na lokalnoj županijskoj i nacionalnoj razini u dogovoru s nadležnim institucijama
 • poticanje na sadnju stabala te razvijanje svijesti da svaki pojedinac može osobno doprinijeti poboljšanju svoje vlastite životne sredine i lokalne zajednice, a ujedno dati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena
 • poticanje građanstva na spoznaju da mogu biti kreatori svog okruženja i budućnosti kakvu žele
 • međusobno podržavanje i poticanje na ostvarenje ciljeva za opće dobro
 • širenje znanja o beneficijama sadnje stabala i kako to direktno utječe na vlastitu životnu i radnu sredinu
 • spajanje građana, institucija i struke s ciljem realiziranja projekta zajedničkim snagama
 • širenje i zadržavanje eksponencijalnog kontinuiteta rasta svijesti o klimatskim izazovima
 • osmišljavanje i provođenje socijalnih projekata koji potiču podizanje razine ekološke svijesti o klimatskim promjenama
 • potaknutuće građana na veću socijalnu uključenost u provedbi ekoloških projekata i kampanja
 • organiziranje akcija zaštite i čišćenja okoliša, te poboljšanje kvalitete okoliša samostalno i u suradnji s drugim organizacijama
 • podizanje kvalitete života u suradnji sa organizacijama identičnih ciljeva koji pridonose kakvoći uvjeta za rad, življenje i kretanje
 • poticanje na sadnju autohtonih sorti stabala i svih drugih biljnih vrsta, njihovo očuvanje i njihovu razmjenu s ciljem širenja i zadržavanja tih vrsta
 • očuvanje postojeće bio-mase
 • stvaranje promjena kod širokog kruga ljudi (stvaranje kritične mase-pojedinačni doprinosi, sinergijski učinak)
 • povezivanje i razvitak pozitivnih emocija boravkom u prirodi
 • kreiranje pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog ponašanja u okolišu
 • stvaranje kolektivnog zadovoljstva zbog aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša
 • zadovoljavanje potrebe za edukacijama kako bi se umanjio rizik nepotpunog shvaćanja ekoloških problema
 • izrada permakulturnih nacrta primjenjivih posebice na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova i ostalih
 • poticanje na sadnju povrtnjaka i voćnjaka po principima održivog razvoja, na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova koje su u njihovoj ingerenciji i ostalih
 • potaknuće odgojno-obrazovnih ustanova da u svoj redovan program uključe ili što češće provode predmet domaćinstva
 • poticanje odgojno-obrazovnih ustanova na proizvodnju eko proizvoda iz uroda koje su sami proizveli
 • osmišljavanje i realiziranje ideja o radu raznih institucija, posebice odgojno-obrazovnih ustanova u prirodnom okruženju
 • promicanje ekoloških spoznaja, posebno kod djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša i širenje znanja oko dobrobiti življenja u skladu s prirodom i po principima održivog razvoja
 • razvoj strategija koje zadovoljavaju potrebe postojećih generacija, ne ugrožavajući potrebe budućih generacija
 • postavljanje novih standarda kao odgovor na ekološke izazove
 • promicanje eko proizvodnje i trgovine te certificiranje eko proizvodnje i eko proizvoda
 • osmišljavanje i provođenje programa te projekata s naglaskom na eko turizam, održivi razvoj i zdravu prehranu
 • razvijanje ekološke svijesti odraslih osoba, posebno prema ciljanoj skupini zaposlenih u gospodarstvu
 • poticanje razvitka gospodarstva po principima permakulture
 • razvitak samostalne sposobnosti sadnje biljnih materijala
 • podizanje znanja o metodama proizvodnje organske hrane
 • promicanje razvitka gospodarski zaostalih područja u Republici Hrvatskoj
 • propagiranje prirodnih ljepota i drugih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske
 • poticanje na unaprjeđenje upravljanja prirodnim resursima, zaštićenim područjima te ugroženim staništima i vrstama
 • razvoj i promicanje provedbi odgovorne javne politike zaštite prirode i korištenja prirodnih dobara
 • poticanje na bolje poznavanje o rasprostranjenosti vrsta bilja i staništa životinja
 • pružanje i dijeljenje ekoloških znanja, iskustva i informacija o primjenjivim ekološkim metodama svim zainteresiranima
 • poticanje na sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa
 • informiranje lokalne i šire javnosti o svim predviđenim aktivnostima
 • upozoravanje na buduće novonastale problematične teme oko klimatskih promjena i poticanje na djelovanje u cilju sprečavanja istih
 • aktivno traženje rješenja postojećih i novonastalih problema u okolišu
 • pisanje priopćenja za medije
 • pisanje dobrovoljnih izvješća o ekološkim učincima
 • privlačenje publiciteta na probleme ekologije
 • stvaranje učinkovite javne i edukacijske platforme za dijaloge, razmjenu znanja, iskustva, problema i dogovora o akcijama
 • promatranje konverzije pojedinca i zajednice iz nižeg segmenta osviještenosti u viši segment

Strateški partneri

Projekti i kampanje

Trenutno

Završeno

EduTree platforma

Zasadi stablo,
ne budi panj!

OIB: 75737555548

Matični broj: 5324572

IBAN: HR5824020061100999327

Copyrights © 2021. Zasadi stablo, ne budi panj!