O nama

Moćna stabla u rodnom vrtu,
prepoznajem karakter
svojih djedova po njima.

~Vladimir Soloukhin~

Na slici je šumski put i sunce koje prolazi kroz lišće.
Slika ispred Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Početci djelovanja

Započeli smo kao građanska inicijativa 2019. godine kako bi sudionici u svojim mjestima diljem Hrvatske zasadili što više stabala te ozelenili svoje životne i radne sredine. Inicijativa je pokrenuta s idejom da svatko može zasaditi stablo i tako pridonijeti u borbi protiv klimatskih promjena. Inicijativu je preko Facebook grupe pokrenula Mateja-Anđelina Kramar. U kratkom roku u svakoj od 20 županija u Republici Hrvatskoj i u Gradu Zagrebu uspostavljene su organizacijske jedinice čiji je zadatak bio koordiniranje sa suradnicima i volonterima na nižim (lokalnim) razinama koordinacijskih aktivnosti. Na taj način pokrivenosti cijele Hrvatske pridružili se su mnogobrojni zainteresirani sudionici i ubrzo se okupilo oko 23.000+ članova, čiji broj neprestano raste.

Ideja

Do ostvarenja ideje došli smo širenjem objava o planiranoj organizaciji koja su viralno odjeknula u svim dijelovima Hrvatske, vrlo razumljivom svim sudionicima i različitim interesnim skupinama. Istovremeno i simpatičan ali i imperativan slogan na osobnoj razini „Zasadi stablo, ne budi panj!“, zvučao je i više nego jasno-potrebu za djelovanjem na osobnoj razini svi su osjetili. Jedinu prepreku stvara nedovoljno znanje o realnim globalnim ekološkim problemima koji se dotiču svih nas, a na kojima smo ustrajno dugoročno raditi i podizati svijest.

U jednom žiru,
početak je tisuću šuma!
*Ralph Waldo Emerson

Registracija Udruge

Dana 05. rujna 2020. na osnivačkoj skupštini u Zagrebu donijeli smo jednoglasnu odluku o osnivanju Udruge za zaštitu okoliša “Zasadi stablo, ne budi panj!”

Osnivači Udruge su Mateja Anđelina Kramar u svojstvu Predsjednice Udruge, Damir Drvodelić u svojstvu Dopredsjednika te Jelena Sambolec u svojstvu Potpredsjednice Udruge.
Na osnivačkoj skupštini usvojen je Status Udruge te zahtjev za upis u registar Udruga Republike Hrvatske.

Uvjereni smo da će ta odluka doprinjeti ozelenjavanju naših životnih i radnih sredina, te da ćemo građane potaknuti na veću socijalnu uključenost u provedbi ekoloških projekata. Želimo svojim djelovanjem doprinjeti zaštiti okoliša, kreiranju pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog djelovanja po okoliš i šume.

Na slici su 3 osobe ispred Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

Tko smo mi i što radimo danas?

Udruga „Zasadi stablo, ne budi panj!” organizira nacionalne kampanje sadnje stabala na  lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj.

Na obostrano zadovoljstvo i svjesni potrebe za djelovanjem u utrci s klimatskom krizom, nudimo odgovor na istu, kako bi svi zajedno podizali ekološku svijest i potvrdili društvenu i ekološku odgovornost, te na taj način potpomogli u realizaciji strategija ublažavanja posljedica klimatskih promjena prema EU standardima.

Zašto to radimo?

Klimatske promjene se događaju trenutno i bez obzira što znanstvenici nisu usuglašeni oko uzroka nastanka klimatskih promjena, svi se slažu oko njihovog postojanja i zabrinuti su zbog reakcije okoliša i najugroženijih skupina društva. Zajednički je stav da je potrebna prilagodba na novonastale uvjete i brza reakcija društva radi smanjenja uzroka. 

postani član, ne budi panj!

Pridružite nam se!

S lijeve strane nalazi se QR kod koji se može očitati mobitelom, ili samo kliknite ovdje.

Broj 650 predstavlja broj raznovrsnih dionika na inicijativi.
 

Naše vrijednosti

Vjerni smo i dosljedni autentičnosti djelovanja, pa i u teškim periodima uspijevamo ostati stabilni i ujedinjeni. Prepoznajemo etičke kodove naše zajednice i ne pristajemo na nagodbe oko nečega što smatramo ekološki neprihvatljivim. Stručnim upravljanjem različitih internih sekcija iskorištavamo sve resurse vještina, sposobnosti i znanja koja posjedujemo, a u svrhu ostvarenja ciljeva. Volimo slušati relevantne savjete i upotrijebiti primjere dobre prakse. Koristimo model komunikacije „davanje-uzimanje“ kako bismo motivirali nas same interno, ali i naše sudionike da marljivije doprinosimo sa obzirom na povratne informacije. Naše temeljne vrijednosti su osjećaj zajedničkog identiteta, vrijednosti i normi koje zajedno podržavamo, marljivi rad, optimizam, entuzijazam i međusobna dvosmjerna komunikacija, točnije kvalitetna umreženost na svim razinama.

Organizacijska struktura

Organizacija je timski rad! Jedan od elemenata, koji bitno utječe na uspješnost provedbe projekta je interna organizacijska struktura i komunikacija svih sudionika. Kampanje zahtijevaju međusobnu suradnju svih koordinatora, suradnika, volontera i ostalih sudionika, u svrhu kvalitetnog prijenosa informacija, razrade detalja i međusobnog pomaganja.

Osim spajanja svih točki organizacije za vrijeme provedbe projekta kreiramo svu temeljnu dokumentaciju, prilagođavamo proces prema vremenskoj crti projekta, osiguravamo promociju, stvaramo zajednički identitet, norme i zajedničke vrijednosti.

Upravljamo društvenim kanalima, identificiramo slabosti koje pretvaramo u nove razvojne prilike za napredak. Definiramo ciljeve, analiziramo situacije i pronalazimo adekvatna rješenja i sve to uz pulsirajuću organizaciju koja često donosi promjene, s toga smo naučili balansirati, te prilagođavati se novonastalim situacijama. Uz sve to, uloga naše strukture često je i puno više od sveg navedenog, no i dalje uspijevamo prenijeti entuzijazam naše zajednice te time utjecati na dinamiku aktivnosti sudjelovanja. Dobra organizacija je pola posla, kažu! Mi se slažemo time.

Opći ciljevi

Studije pokazuju da se može postići cilj (1.) o ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva koji je postavilo Svjetsko vijeće za klimu (IPCC) sadnjom drveća i pohranom ugljika. Cilj jest sudionicima približiti  realno ljudsko štetno djelovanje, ali im i dati mogućnost da oni sami budu rezultat prilagodbe, promjena, otpornosti i uspješnosti u odnosu na ekološke izazove.

Također cilj (2.) je poduprijeti revitalizaciju urbanih zelenih površina u svim gradovima,  kako bi se njihovim očuvanjem umanjili utjecaji toplinskih valova. Prepoznali smo važnost i snagu digitalne tranzicije i iskoristili potencijal interneta i marketinga,

pa je cilj (3.) u obliku kreiranja komunikacijskih i edukativnih platformi pružiti web prostor za kreiranje pravilnog stava i dizanja svijesti svih sudionika i šire populacije.

Na slici je prikazan stari logo građanske inicijative.
varazdin logo

Sjedište Udruge je u gradu Varaždinu

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske i van granica Republike Hrvatske, također je u svojem djelovanju nestranačka i neovisna.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima:

 • zaštita okoliša i prirode
 • održivi razvoj
 • međunarodna suradnja

Ciljevi Udruge

Opći ciljevi

Studije pokazuju da se može postići cilj (1) o ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva koji je postavilo Svjetsko vijeće za klimu (IPCC) sadnjom drveća i pohranom ugljika. Cilj jest sudionicima približiti  realno ljudsko štetno djelovanje, ali im i dati mogućnost da oni sami budu rezultat prilagodbe, promjena, otpornosti i uspješnosti u odnosu na ekološke izazove.

Također cilj (2) je poduprijeti revitalizaciju urbanih zelenih površina u svim gradovima,  kako bi se njihovim očuvanjem umanjili utjecaji toplinskih valova. Prepoznali smo važnost i snagu digitalne tranzicije i iskoristili potencijal interneta i marketinga,

pa je cilj (3) u obliku kreiranja komunikacijskih i edukativnih platformi pružiti web prostor za kreiranje pravilnog stava i dizanja svijesti svih sudionika i šire populacije.

Cilj provedbe projekta je (4) približiti potrebu osobnog ili društvenog, lokaliziranog ekološkog doprinosa, koji rezultira sinergijskim učinkom. Ostali ciljevi, ali ne i manje važni su utjecaj prema lokalnim i regionalnim samoupravama u pogledu zelenih politika te poticanje na suradnju sa civilnim sektorom.

Sekundarni cilj (5) jest proširiti žarišne točke djelovanja unutar RH ali i na susjedne države u suradnji s prijateljskim organizacijama identičnih ciljeva. Prvi korak u borbi protiv klimatskih promjena je podizanje svijesti stanovništva. Potrebno je integrirati u obrazovni sustav od najranijih dana teme globalnog zagrijavanja, klimatskih promjena i odgovornog društvenog ponašanja radi pobuđivanja osjetljivosti stanovništva na temeljna egzistencijalna pitanja.

Ciljevi prema skupinama

Ciljevi prema okolišu

 • organiziranje kolektivnih sadnja stabala, na lokalnoj županijskoj i nacionalnoj razini u dogovoru s nadležnim institucijama
 • poticanje na sadnju autohtonih sorti stabala i svih drugih biljnih vrsta, njihovo očuvanje i njihovu razmjenu s ciljem širenja i zadržavanja tih vrsta
 • očuvanje postojeće bio-mase
 • aktivno traženje rješenja postojećih i novonastalih problema u okolišu
 • propagiranje prirodnih ljepota i drugih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske
 • postavljanje novih standarda kao odgovor na ekološke izazove

Ciljevi prema javnosti

 • razvitak samostalne sposobnosti sadnje biljnih materijala
 • podizanje znanja o metodama proizvodnje organske hrane
 • poticanje na sadnju stabala te razvoj svijesti da svaki pojedinac može osobno doprinijeti poboljšanju svoje vlastite životne sredine i lokalne zajednice, a ujedno dati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena
 • poticanje građanstva na spoznaju da mogu biti kreatori svog okruženja i budućnosti kakvu žele
 • međusobno podržavanje i poticanje na ostvarenje ciljeva za opće dobro
 • širiti znanje o beneficijama sadnje stabala i kako to direktno utječe na vlastitu životnu i radnu sredinu
 • spajanje građana, institucija i struke s ciljem realiziranja projekta zajedničkim snagama
 • zadržati eksponencijalan kontinuitet rasta svijesti o klimatskim promjenama
 • osmišljavanje i provođenje socijalnih projekata koji potiču podizanje razine ekološke svijesti o klimatskim promjenama
 • potaknuti građane na veću socijalnu uključenost u provedbi ovakvih projekata
 • organiziranje akcija zaštite i čišćenja okoliša, te poboljšanje kvalitete okoliša samostalno i u suradnji s drugim organizacijama
 • stvoriti promjene kod širokog kruga ljudi (stvaranje kritične mase-pojedinačni doprinosi, sinergijski učinak)
 • povezivanje i razvitak pozitivnih emocija boravkom u prirodi
 • kreiranje pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog ponašanja u okolišu
 • stvaranje kolektivnog zadovoljstva zbog aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša
 • zadovoljiti potrebe za edukacijama kako bi se umanjio rizik nepotpunog shvaćanja ekoloških problema
 • promatranje konverzije pojedinca i zajednice iz nižeg segmenta osviještenosti u viši segment
 • razvijanje ekološke svijesti odraslih osoba, posebno prema ciljanoj skupini zaposlenih u gospodarstvu
 • poticanje na bolje poznavanje o rasprostranjenosti vrsta bilja i staništa životinja
 • pružanje i dijeljenje ekoloških znanja, iskustva i informacija o primjenjivim eko-tehnologijama svim zainteresiranima
 • poticanje na sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa
 • informiranje lokalne i šire javnosti o svim predviđenim aktivnostima
 • upozoriti na buduće novonastale problematične teme oko klimatskih promjena i poticanje na djelovanje u cilju sprečavanja istih
 • privlačenje publiciteta na probleme ekologije
 • stvaranje učinkovite javne platforme za dijaloge, razmjenu znanja, iskustva, problema i dogovora o akcijama

Ciljevi prema odgojno-obrazovnim ustanovama

 • izrada permakulturnih nacrta primjenjivih na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova
 • poticanje na sadnju povrtnjaka i voćnjaka po principima održivog razvoja, na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova koje su u njihovoj ingerenciji
 • potaknuće odgojno-obrazovnih ustanova da u svoj redovan program uključe ili što češće provode predmet domaćinstva
 • poticanje odgojno-obrazovnih ustanova na proizvodnju eko proizvoda iz uroda koje su sami proizveli
 • osmišljavanje i realiziranje ideja o radu raznih institucija, posebice odgojno-obrazovnih ustanova u prirodnom okruženju
 • promicanje ekoloških spoznaja, posebno kod djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša i širenje znanja oko dobrobiti življenja u skladu s prirodom i po principima održivog razvoja

Ciljevi prema nadležnim tijelima samouprave

 • promicanje eko proizvodnje i trgovine te certificiranje eko proizvodnje i eko proizvoda
 • osmišljavanje i provođenje programa te projekata s naglaskom na eko turizam, održivi razvoj i zdravu prehranu
 • podizanje kvalitete života u suradnji sa organizacijama identičnih ciljeva koji pridonose kakvoći uvjeta za rad, življenje i kretanje
 • poticanje na unaprjeđenje upravljanja prirodnim resursima, zaštićenim područjima te ugroženim staništima i vrstama
 • razvoj i promicanje provedbi odgovorne javne politike zaštite prirode i korištenja prirodnih dobara
 • razvoj strategija koje zadovoljavaju potrebe postojećih generacija, ne ugrožavajući potrebe budućih generacija

Ciljevi prema medijima

 • pisanjem priopćenja za medije potaknuti interes od javne važnosti o ekološkim problemima

Ostali ciljevi

 • poticanje razvitka gospodarstva po principima permakulture
 • promicanje razvitka gospodarski zaostalih područja u Republici Hrvatskoj

Ciljane demografske skupine Udruge

 • djeca – opća populacija
 • građani – opća populacija
 • mali i srednji poduzetnici i obrtnici
 • mlađi – opća populacija
 • obitelji
 • odgojno – obrazovne ustanove
 • regionalna ili lokalna samouprava
 • ruralno stanovništvo
 • tijela državne uprave
 • učenici
 • udruge i građanske inicijative
 • volonteri

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge

 • organiziranje kolektivnih sadnja stabala, na lokalnoj županijskoj i nacionalnoj razini u dogovoru s nadležnim institucijama
 • poticanje na sadnju stabala te razvijanje svijesti da svaki pojedinac može osobno doprinijeti poboljšanju svoje vlastite životne sredine i lokalne zajednice, a ujedno dati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena
 • poticanje građanstva na spoznaju da mogu biti kreatori svog okruženja i budućnosti kakvu žele
 • međusobno podržavanje i poticanje na ostvarenje ciljeva za opće dobro
 • širenje znanja o beneficijama sadnje stabala i kako to direktno utječe na vlastitu životnu i radnu sredinu
 • spajanje građana, institucija i struke s ciljem realiziranja projekta zajedničkim snagama
 • širenje i zadržavanje eksponencijalnog kontinuiteta rasta svijesti o klimatskim izazovima
 • osmišljavanje i provođenje socijalnih projekata koji potiču podizanje razine ekološke svijesti o klimatskim promjenama
 • potaknutuće građana na veću socijalnu uključenost u provedbi ekoloških projekata i kampanja
 • organiziranje akcija zaštite i čišćenja okoliša, te poboljšanje kvalitete okoliša samostalno i u suradnji s drugim organizacijama
 • podizanje kvalitete života u suradnji sa organizacijama identičnih ciljeva koji pridonose kakvoći uvjeta za rad, življenje i kretanje
 • poticanje na sadnju autohtonih sorti stabala i svih drugih biljnih vrsta, njihovo očuvanje i njihovu razmjenu s ciljem širenja i zadržavanja tih vrsta
 • očuvanje postojeće bio-mase
 • stvaranje promjena kod širokog kruga ljudi (stvaranje kritične mase-pojedinačni doprinosi, sinergijski učinak)
 • povezivanje i razvitak pozitivnih emocija boravkom u prirodi
 • kreiranje pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog ponašanja u okolišu
 • stvaranje kolektivnog zadovoljstva zbog aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša
 • zadovoljavanje potrebe za edukacijama kako bi se umanjio rizik nepotpunog shvaćanja ekoloških problema
 • izrada permakulturnih nacrta primjenjivih posebice na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova i ostalih
 • poticanje na sadnju povrtnjaka i voćnjaka po principima održivog razvoja, na lokalitetima odgojno-obrazovnih ustanova koje su u njihovoj ingerenciji i ostalih
 • potaknuće odgojno-obrazovnih ustanova da u svoj redovan program uključe ili što češće provode predmet domaćinstva
 • poticanje odgojno-obrazovnih ustanova na proizvodnju eko proizvoda iz uroda koje su sami proizveli
 • osmišljavanje i realiziranje ideja o radu raznih institucija, posebice odgojno-obrazovnih ustanova u prirodnom okruženju
 • promicanje ekoloških spoznaja, posebno kod djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša i širenje znanja oko dobrobiti življenja u skladu s prirodom i po principima održivog razvoja
 • razvoj strategija koje zadovoljavaju potrebe postojećih generacija, ne ugrožavajući potrebe budućih generacija
 • postavljanje novih standarda kao odgovor na ekološke izazove
 • promicanje eko proizvodnje i trgovine te certificiranje eko proizvodnje i eko proizvoda
 • osmišljavanje i provođenje programa te projekata s naglaskom na eko turizam, održivi razvoj i zdravu prehranu
 • razvijanje ekološke svijesti odraslih osoba, posebno prema ciljanoj skupini zaposlenih u gospodarstvu
 • poticanje razvitka gospodarstva po principima permakulture
 • razvitak samostalne sposobnosti sadnje biljnih materijala
 • podizanje znanja o metodama proizvodnje organske hrane
 • promicanje razvitka gospodarski zaostalih područja u Republici Hrvatskoj
 • propagiranje prirodnih ljepota i drugih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske
 • poticanje na unaprjeđenje upravljanja prirodnim resursima, zaštićenim područjima te ugroženim staništima i vrstama
 • razvoj i promicanje provedbi odgovorne javne politike zaštite prirode i korištenja prirodnih dobara
 • poticanje na bolje poznavanje o rasprostranjenosti vrsta bilja i staništa životinja
 • pružanje i dijeljenje ekoloških znanja, iskustva i informacija o primjenjivim ekološkim metodama svim zainteresiranima
 • poticanje na sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa
 • informiranje lokalne i šire javnosti o svim predviđenim aktivnostima
 • upozoravanje na buduće novonastale problematične teme oko klimatskih promjena i poticanje na djelovanje u cilju sprečavanja istih
 • aktivno traženje rješenja postojećih i novonastalih problema u okolišu
 • pisanje priopćenja za medije
 • pisanje dobrovoljnih izvješća o ekološkim učincima
 • privlačenje publiciteta na probleme ekologije
 • stvaranje učinkovite javne i edukacijske platforme za dijaloge, razmjenu znanja, iskustva, problema i dogovora o akcijama
 • promatranje konverzije pojedinca i zajednice iz nižeg segmenta osviještenosti u viši segment

Vizija i Misija Udruge

Vizija

Sa obzirom da je vizija svojevrsna vodilja naše organizacije, za sve sudionike je jasno i kratko definiran putokaz. Naše željeno buduće stanje u nekoliko godina djelovanja jest ozelenjena i revitalizirana, a ne betonizirana i deforestirana Hrvatska. Koristeći kolektivno iskustvo i znanje naše organizacije, stalnim ulaganjem u kompetentnost, želimo postati prepoznatljiv partner za organiziranje i uspješnu provedbu nacionalnih kampanji sadnje stabala u Republici Hrvatskoj.

Misija

Opis svrhe našeg postojanja i način djelovanja su zeleno jasni. Naša misija obuhvaća realiziranje kampanje sadnje stabala jednom godišnje, kontinuirano kreiranje pravilnog stava koji se odnosi na posljedice štetnog ljudskog djelovanja te aktivnosti loših po okoliš. U misiju uključujemo niz manjih aktivnosti i projekta van kampanje, primjerice održavanja gradskog voćnjaka u Varaždinu kao oglednog primjerka kako bi naš zamišljen svijet iz Vizije mogao izgledati u skorijoj budućnosti, i realizacija senzornih parkova i parkova hrane kao interaktivnog prostora za lokalne zajednice. Dobra misija nam je nepresušan izvor motivacije i energije za daljnje djelovanje.

Aktivnosti prema ciljevima

Aktivnosti kojima se približavamo krovnom cilju

Osim naše glavne misije za postizanje cilja, organiziranje kampanja sadnje stabala, različitim aktivnostima prilagođenima prema mikro lokaciji i potrebama lokalne zajednice, osiguravamo tranzicijsku implementaciju prema održivom razvoju te zaštiti prirode.

Pa tako u suradnji sa građanima organiziramo akcije zalijevanja, čišćenja gradskih zelenih površina i šuma, sadnju zelenih kutaka na javnim površinama gdje posebice želimo potaknuti lokalne samouprave na sadnju voćaka, sakupljanje plodova, radionice za djecu i ostalo.

Sve te aktivnosti su maleni koraci prema podizanju svijesti o klimatskim promjenama te se budi potreba za djelovanjem, u konačnici to rezultira tako da se građani više počinju okretati pitanjima od javne važnosti, a stečenim međusobnim povjerenjem i zajedničkim identitetom u kolektivnom cilju, rado nam se nadalje pridružuju u projektu sadnje stabala. To im omogućavamo na što jednostavniji, a što više osobniji način.

Vremenski hodogram

Vremenski period za dostizanje ciljeva

Naš vremenski horizont biti će izazovan, ali ne i frustrirajući, odlučni smo hrabro se nositi sa svim klimatskim i administrativnim nedaćama. Ciljeve smo podijelili na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne faze. Imajući na umu inertnost zajednice na globalne klimatske promjene, desetak godina djeluje realnije, negoli tri godine za forestaciju i revitalizaciju Hrvatske. Svjesni smo da je ključan preduvjet za uspjeh, ulaganje energije i aktivnosti u dizanje svijesti opće populacije, te nakon toga možemo očekivati veću uključenost koja će kasnije rezultirati doprinosom na terenu što tada mjerimo u količinama zasađenih sadnica.

Ciljevi su usklađeni prema dokumentu Nacionalne razvojne strategije za mjere i oporavak, te amortizaciju problematike povezane sa okolišem i klimatskom krizom.