Pokretanje CROWDFUNDING kampanje za sadnju stabala

2. kolovoza 2022.

HR:

Uskoro, točnije u listopadu planiramo lansirati CROWDFUNDING kampanju, olakšajte nam pripremu crowdfunding kampanje za skupljanje financija za projekt sadnje stabala na nacionalnoj razini, i popunite formular koji će nam dati bolji uvod i analitiku za mjerenje uspješnosti kampanje koju spremamo. Svega dvije minute je potrebno.

Ispuni ovdje.

Zasadi stablo, ne budi panj!” je krovna organizacija u RH koja sadi stabla i revitalizira površine na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Radimo ovo u korist okolišu i društvu, da ojačamo neovisnost društva i kvalitetu življenja pojedinca. Do sada smo zasadili +200.000 sadnica sa 75.000 sudionika u 3 godine!

Cilj je ustabiliti naše daljnje djelovanje kako bi nicalo sve više novih zelenih površina, voćnjaka i šuma hrane diljem Hrvatske. Kampanja će trajati svega 30 dana te je u tom periodu moguće odabrati iznos podrške, te poklon zahvale sa naše strane.
Ukoliko ste voljni nekim od svojih vještina, znanja i sposobnosti pomoći nam u pripremi kampanje, rado bi da nam se javite na email: info@zasadistablonebudipanj.hr  ili na  095 3647 111. A do tada pomognite nam ispunjavanjem par pitanja OVDJE.
Neki od poklona zahvale koje ćete moći odabrati navedeni su niže u popisu stavki.
ENG:

Soon, in October to be precise, we plan to launch a CROWDFUNDING campaign, make it easier for us to prepare a crowdfunding campaign to raise funds for a tree planting project at the national level, and fill out the form that will give us a better introduction and analytics to measure the success of the campaign we are preparing. It only takes two minutes.

Fill in here.

Plant a tree, don’t be a stump!” is an umbrella organization in the Republic of Croatia that plants trees and revitalizes areas on a local, regional and national level. We do this for the benefit of the environment and society, to strengthen the independence of society and the quality of life of the individual. So far we have planted +200,000 seedling with 75,000 participants in 3 years!

The goal is to stabilize our further activities so that more and more new green areas, orchards and food forests sprout up throughout Croatia. The campaign will last only 30 days, and during that period it is possible to choose the amount of support and a thank you gift from our side.
If you are willing to use some of your skills, knowledge and abilities to help us prepare the campaign, we would be happy if you could contact us by email: info@zasadistablonebudipanj.hr or by calling 095 3647 111. Until then, help us by filling out a few questions HERE.

Some of the thank you gifts that you will be able to choose from are listed below in the list of items.

Vaše ime na platformi podržavatelja / Your name on the supporter platform
Digitalna Tree zahvalnica (1 sadnica) / Digital Tree thank you note (1 seedling)
Digitalna Tree zahvalnica (više sadnica) / Digital Tree thank you card (multiple seedlings)
ID broj na sadnici sa imenom / ID number on the seedling with name
Paket sjemenja za revitalizaciju tla / A package of seeds for soil revitalization
Stablo-iznenađenje / Tree-surprise
Set društvenih ekoloških igri / A set of social ecological games
Reciklirani drveni proizvod / Recycled wooden product
Quad tura za dvije osobe /Quad tour for two people
Eko odmor u kućicama na stablu / Eco vacation in tree houses
Personalizirana šuma / A personalized forest
Ekološki team building / Ecological team building
Eko paket marketinga / Eco marketing package
Dizajn okoliša / Environmental design
Ključevi šumskog kraljevstva / The keys to the forest kingdom

Autor: Mateja-Angelina Kramar

Pročitajte također i…