Potpora Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske kampanji „Zasadi stablo, ne budi panj!”

11. srpnja 2022.

HR:
Potpora Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske nacionalnoj kampanji sadnje 2022. „Zasadi stablo, ne budi panj!“.

“Klimatske promjene utječu na sve nas. A ono što sve nas pogađa, tiče se svih nas. U Nizozemskoj klimatske promjene predstavljaju zajedničku odgovornost sviju, a jedan od načina rješavanja ovog problema je sadnja što više stabala. Nizozemska vlada je u sklopu inicijative za ograničavanje krčenja šuma i kontrolu razine CO2 potaknula sadnju više od sto milijuna stabala u Nizozemskoj do 2030 godine. Međunarodna suradnja oslonac je nizozemske klimatske politike, jer moramo djelovati zajedno. Iz tog se razloga Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u Zagrebu uključilo u projekt #zasadistablonebudipanj.

Sadit ćemo drveće diljem lijepe Hrvatske – od Vukovara i Siska do Zagreba i Splita – jer brinemo o svom zajedničkom okolišu i željeli bismo da stabla budu dugotrajan znak naše 30-godišnje suradnje, prijateljstva i partnerstva koje obilježavamo tijekom 2022. godine. Kao i prethodnih godina, ustrajni smo u ideji ozelenjavanja i revitalizacije brojnih površina na kojima ćemo posaditi šume hrane.”

Poruka je s jasnim ciljevima Dr. Henka Voskampa, veleposlanika Nizozemske u Hrvatskoj.

ENG:
Support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to the 2022. national planting campaign “Plant a tree, don’t be a stump!”.
“Climate change affects us all. And what affects us all, concerns us all. For the Netherlands, climate change is a shared urgency and one of the ways to tackle this problem is to plant more trees. Over one hundred million trees will be planted in the Netherlands by 2030. under government initiatives to limit deforestation and control CO2 levels.
Furthermore, international cooperation is a cornerstone of Dutch climate policy because we are in this together. That is why the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Zagreb has joined the project #zasadistablonebudipanj.
We will plant trees throughout beautiful Croatia – from Vukovar and Sisak to Zagreb and Split – because we care for our shared environment and we would like this to be a long-lasting footprint of our 30 years of collaboration, friendship and partnership that we celebrate in 2022. There are never enough green oases.  As in previous years, we are persistent in the idea of ​​greening and revitalizing many areas where we will plant edible trees.”
It is a message with clear goals of Dr. Henk Voskamp, the Netherlands Ambassador to Croatia.

Pročitajte također i…