Dobrodošli stablu prijatelji!

Vremenska crta Stablu prijatelj uključeni JLS-ovi

Općina Orehovica iz Međimurske županije, prva je općina u Hrvatskoj koja je pristupila Programu “Stablu prijatelj!”

općina orehovica
grb šibensko kninska županija

Šibensko-kninska županija je prva je županija u Republici Hrvatskoj koja je pristupila Programu Programu “Stablu prijatelj!”

Grad Split prvi je grad u Republici Hrvatskoj koji se priključio Programu “Stablu prijatelj!”

Grad Bjelovar drugi je grad u Republici Hrvatskoj koji se priključio Programu “Stablu prijatelj!”

Grad Makarska treći je grad u Republici Hrvatskoj koji se priključio Programu “Stablu prijatelj!”

Što Program donosi za korisnike?

Digitalni alat za recenzije koji pridonosi očuvanju prirode!

Green Review najjednostavniji je i najbrži način za ostavljanje recenzija na lokacijama Vaše samouprave, što će zasigurno pozitivno utjecati i potaknuti Vaše građane na ostavljanje iste.
Sve što posjetioc treba učiniti jest prisloniti svoj pametni telefon na Green Review NFC čip i ostaviti zelenu recenziju za Vaš lokalitet.

Danas možete napraviti razliku i učiniti svoju zajednicu ponosnu!

Svaka ostavljena Green Review recenzija podržava sadnju stabala u Hrvatskoj čime dodatno štitimo naš okoliš te ostavljamo ugodniju i zeleniju budućnost budućim naraštajima.

green review recenzije zasadi stablo ne budi panj

Zašto Green Review?

Osim što Vam je ponuđen profesionalan Green Review alat za najjednostavnije i najbrže recenziranje Vašeg djelovanja,
nudimo Vam i mogućnost da svoju lokalnu zajednicu jednim klikom pretvorite u aktivne čuvare prirode.
Svakom recenzijom prikupljate bodove kojima možete utjecati na izuzetno važne teme današnjice:

– sadnju stabala i revitalizaciju površina

– amortizaciju CO2 emisija

– prilagodbu i povećanje otpornosti pojedinca na klimatske promjene

Sljedeći strateške ciljeve koji definiraju dugoročnu zelenu tranziciju osigurati će se kvalitetniji, zeleniji, čišći i ugodniji okoliš za građane Hrvatske. Pozdravljamo zelene odluke i uključenje u Program, te vjerujemo kako će uskoro primjer slijediti i mnoge druge lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj.

Kome je namjenjen ovaj Program?

Program je namijenjen isključivo za jedinice lokalne i regionalne samouprave, odnosno za županije, gradove i općine.

Kako se ulazi u Program?

Pristup Programu započinje ispunjavanjem pristupnice putem QR koda. Nakon ispunjavanja i sveukupnog evidentiranja ulazi se u Program. Sudjelovanje u kampanji sadnje stabala je prvi korak prema ispunjavanju ciljeva.

pristup programu stablu prijatelj
Što rade samouprave u Programu?
Samouprava može izabrati neke od ponuđenih kriterija (ciljeva). Minimalan odabir je 7 ciljeva, a najmanje jedan od njih mora biti mjerljiv u broju zasađenih stabala.

Republika Hrvatska je izradila Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine kao krovni nacionalni akt strateškog planiranja, te su ciljevi i kriteriji Programa raspisani u skladu sa razvojnom strategijom, a  kojim se definiraju prioriteti za dugoročni održiv razvoj.

Dvije su svrhe Nacionalne razvojne strategije:

određivanje dugoročnih razvojnih smjerova i strateških ciljeva za sljedećih 10 godina, 

određivanje smjernica i utvrđivanje prioriteta cjelokupne strategije.

Tko procjenjuje dodjeljuje Potvrde i Priznanja?

Nakon svake završene kampanje sadnje stabala potvrdu o sudjelovanju izdaje Udruga, kao i Priznanje, zajedno sa partnerima Udruge. Procjenu dodjeljivanja Priznanja vrše stručne osobe šumari/urbani šumari/agronomi i ostale stručne osobe iz Udruge (partner Udruzi Arboring Fran Poštenjak Master of Science (MSc) Arboriculture and Urban Forestry, cert. European Tree Worker (EAC), Ancient and Veteran trees evaluation and management- Course trainer (ATF) i Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije).

Koliko je potrebno za dobivanje Priznanja?

Inicijalni početak Programa jest tokom jesenske kampanje sadnje stabala u Hrvatskoj 2021.godine.

Trajanje Programa jest 12 godina (4+4+4). Priznanje se dodjeljuje ovisno o godini priključenja u Program sudjelovanja.

Sudjelovanje u Programu se može prekinuti u bilo kojem trenutku, no u tom slučaju ne izdaje se Priznanje, zbog nedovršene faze u kojoj se prekinulo sudjelovanje.

Moguće je ispuniti kriterije za prvi ili drugi ciklus bez da se uđe u treći ciklus (zadnje 4 godine) Međutim u tom slučaju stiče se samo Priznanje ovisno o završenom ciklusu.

Kako se prati napredak i izvršenje ciljeva?
Napredak se prati kroz Mapu uspjeha.

Mapa uspjeha je evidencijski dokument, odnosno osmišljena zbirka radova koja će biti dokaz širokog raspona postignutih ciljeva. U mapi će se nalaziti sve informacije, uključujuću fotografije, članke, pozive, zabilješke, primjere, događaje/aktivnosti i sve ostale materijale koji upućuju na ispunjenje ciljeva. 

Osim što služi kao cjelokupna prezentacija aktivnosti u Programu, cilj mape jest da služi kao uvid u postignute ciljeve, motiviranje na promišljanje o kvaliteti i količini postignutih ciljeva i osmišljavanje načina za unaprjeđenje djelovanja. Mapu pregledavaju stručne osobe iz Udruge tokom trajanja sudjelovanja u Programu.
Što kad se ispune ciljevi?

Na kraju svake kampanje samouprava dobiva potvrdu o sudjelovanju u Programu, ukoliko je ispunila minimalne strateške ciljeve Programa. Skupivši četiri takve potvrde uzastopno, dobiva Priznanje, i to:

-za prvi ciklus od 4. uzastopne godine sudjelovanja dobiva priznanje Mlađi prijatelj stablu,

-za drugi ciklus od 4. uzastopne godine sudjelovanja dobiva priznanje Srednji prijatelj stablu,

-za treći ciklus od 4. uzastopne godine sudjelovanja dobiva priznanje Stariji prijatelj stablu.

Što to znači za lokalne i regionale samouprave?

Sa obzirom da je javnost sve više senzibilizirana u vezi klimatskih promjena, pravodobno prepoznavanje vrijednosti sudjelovanja lokalnih i regionalnih samouprava u Programu, koji je u skladu na Nacionalnom razvojnom strategijom,  pridonijeti će izgradnji međusobnog povjerenja, stvaranju kolektivnog zadovoljstva zajednice te skretanjem pozornosti na pitanja od ekološke javne važnosti. Javna potvrda zajednice sudionicima Programa, koji će uzastopno sudjelovati u njemu, od velikog je značaja i poticaja na daljnje poduhvate u zajedničkom cilju. Takvo je djelovanje potrebno nagraditi!

U globaliziranom svijetu koji se sve brže mijenja, obilježenom izazovima poput četvrte industrijske revolucije i zelene tranzicije, ali i brojnim ugrozama, kao što su klimatske promjene, pandemije, geopolitički poremećaji ili migracije, planiranje budućnosti danas je možda važnije nego ikada prije.

U tom pogledu pravodobno prepoznavanje potreba, trendova, vlastitih prednosti i slabosti ključno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike, ali i za jačanje otpornosti društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima onih postojećih i nadolazećih klimatskih promjena.

Europska komisija mjere prilagođava prema svakoj državi kroz nacionalne strategije koje su krovni akt i prijelazni instrumenti na države članice. Dokumentacija se potkrepljuje znanstvenim istraživanjima fakulteta i ostalim nadležnih ustanova. Sukladno djelatnostima i Statutu Udruge slijedimo određena prioritetna područja i osi. Sa obzirom na djelatnosti, ciljeve i Statut Udruge, izdvajamo prioritetna područja u kojima ćemo biti angažirani, zajedno sa samoupravama kroz provedbu ovog Programa.

Klimatske promjene i održivo korištenje resursa

Rastuća urbanizacija i očuvanje kvalitete života

Ekološka tranzicija za klimatsku neutralnost

Razvoj pametnih i održivih gradova

Digitalna tranzicija

Svi izazovi povezani s okolišem i globalnim zatopljenjem, u središte pozornosti stavljaju način korištenja prirodnih resursa radi osiguranja dovoljne količine zdrave hrane, vode i »čiste« energije jer klimatske promjene već imaju stvarne i mjerljive učinke na ljudsko zdravlje.

Za Hrvatsku će to ponajprije značiti:

smanjenje bioraznolikosti, odumiranje ugroženih vrsta flore i faune,

više ekstremnih vremenskih prilika (poplave, suše i požari, nastavak porasta razine mora),

-lošije gospodarstvo, zdravstveno i psihosocijalno stanje zajednice

što su izazovi koji zahtijevaju ambiciozni zajednički odgovor i jačanje otpornosti.

Participacija zajednice

Upitnik je usmjeren na razvijanje Programa, te će nam Vaši odgovori poslužiti kako bi raspisali neke od ciljeva i kriterija za sudionike Programa (gradove/općine/županije) za unapređenje planiranja i upravljanja zelenilom, pogotovo stablima. Ovim upitnikom želimo dati mogućnost participacije građana u pitanjima vezanima uz planiranje. Čuti nešto više o potrebama i mogućnostima, znači da bismo ih efikasnije ukomponirali sa ciljevima Programa

CILJ: Sljedeći strateške ciljeve koji definiraju dugoročnu zelenu tranziciju osigurati će se kvalitetniji, zeleniji, čišći i ugodniji okoliš za građane Hrvatske. Samouprave uključenjem u Program biraju neke od ponuđenih kriterija (ciljeva). Minimalan odabir je ciljeva, a najmanje jedan od njih mora biti mjerljiv u broju zasađenih stabala.

 

Upitnik je druga faza razvijanja Programa za efikasnu primjenu rješenja temeljenih na prirodi. Nadamo se da ćemo kroz upitnik dobiti niz savjeta kako bismo znali što efikasnije pristupiti usklađivanju potreba i mogućnosti između civilnog i javnog sektora. Informaciju o upitniku možete proslijedili dalje u svojoj mreži kontakata, na društvenim mrežama ili prijateljima.

 

KLIKNI OVDJE ZA ISPUNJAVANJE UPITNIKA

1 green review zasadi stablo ne budi panj recenzije
2 green review zasadi stablo ne budi panj recenzije