Započinjemo CROWDFUNDING kampanju

8. listopada 2022.

HR:

Kampanju možete podržati na platformi Croinvest.eu – KLIKNI OVDJE i odaberi poklon, a mi zauzvrat sadimo stabla.

Zasadi stablo, ne budi panj! organizira nacionalne kampanje sadnje stabala na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj. Do sada smo zasadili +200.000 sadnica, namjera je udvostručiti broj novih posađenih stabala, a za svoje djelovanje nagrađeni smo sa nekoliko prestižnih nagrada. Želimo nastaviti sadnju stabala na svim lokacijama koje trebaju revitalizaciju, posebno u dvorištima škola i vrtića. Odlučni smo u namjeri da kolektivnu sadnju autohtonih stabala proširimo na susjedne zemlje. Kako bi osigurali održivost djelovanja, potrebno je skupiti 1.500.000,00 kuna. Time bismo pokrili troškove sadnog materijala, alata i opreme u kampanji sadnje stabala i nju pokrećemo odmah nakon prikupljanja sredstava.

Nudimo priliku da kreiramo okoliš onakvim kakvim smo ga do sada samo zamišljali.  Održiv, zdraviji i zeleniji! Omogućimo gradovima da prodišu i učinimo dobru stvar za zdravlje zajednice i generacija koje dolaze. Među Vama tražimo one koji su zaista spremni djelovati. Odmah i sad. Pojedinac ne može puno, ali zajedno možemo učiniti gotovo sve, u korist društvu i okolišu. Mi smo raketa koja će lansirati nova stabla kroz cijelu Hrvatsku i šire, a vi ste naš pogon. Uključite se u kampanju skupnog financiranja udruge Zasadi stablo, ne budi panj! i podijelite ovaj uspjeh sa nama.

Udruga je u tri godine u suradnji sa 75.000 ljudi zasadila više od 200.000 stabala. Uz vaš vjetar u leđa ta brojka ubrzo može postati dvostruko veća!

Kampanju možete podržati na platformi Croinvest.eu – KLIKNI OVDJE i odaberi poklon, a mi zauzvrat sadimo stabla.

ENG:

You can support the campaign on the Croinvest.eu platform – CLICK HERE and choose a gift, and we plant trees in return.

Plant a tree, don’t be a stump! organizes national tree planting campaigns at the local, regional and national level in the Republic of Croatia. So far, we have planted +200,000 seedlings, the intention is to double the number of new trees planted, and we have been awarded several prestigious awards for our activities. We want to continue planting trees in all locations that need revitalization, especially in the yards of schools and kindergartens. We are determined to expand the collective planting of native trees to neighboring countries. In order to ensure the sustainability of the activity, it is necessary to collect HRK 1,500,000.00. This would cover the costs of planting material, tools and equipment in the tree planting campaign and we start it immediately after fundraising.

We offer the opportunity to create the environment as we have only imagined it so far. Sustainable, healthier and greener! Let’s enable cities to shine and do a good thing for the health of the community and generations to come. Among you, we are looking for those who are really ready to act. Immediately and now. An individual cannot do much, but together we can do almost everything, for the benefit of society and the environment. We are a rocket that will launch new trees throughout Croatia and beyond, and you are our engine. Get involved in the crowdfunding campaign of the association Plant a tree, don’t be a stump! and share this success with us.

In three years, the association planted more than 200,000 trees in cooperation with 75,000 people. With the wind at your back, that figure can soon become twice as big!

Autor: Mateja-Angelina Kramar

Pročitajte također i…

Sadnja (SLO)

Sadnja (SLO)

Sadnja u Sloveniji Na području školskog prostora u osnovnoj škole Kolezija (SLO), zajedno sa partnerima na projektu...